Bevezetés

A MiTek Industries, Inc., valamint leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai („MiTek”, „Társaság”, „mi”, „minket”, „miénk”) tiszteletben tartja az Ön adatainak védelmét, és elkötelezett az Ön magánéletének megóvása és védelme mellett a személyes információk gyűjtésével összefüggésben. A jelen Adatvédelmi szabályzat fontos tájékoztatással szolgál a MiTek adatvédelmi gyakorlatáról, az általunk a személyes információkkal összefüggésben magánszemélyeknek kínált lehetőségekről. Ha Ön személyes adatokat szolgáltat nekünk, azzal azt mondja, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatban összefoglalt adatvédelmi gyakorlatunkat elolvasta, teljes mértékben megértette és elfogadja.

Tárgyi hatály

A jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik a különféle módokon birtokunkba kerülő személyes adatok általunk végzett gyűjtésére és használatára, ideértve a következőket: ha Ön ezt a honlapot és az A mellékletben felsorolt honlapokat (továbbiakban együttesen: „Honlapok”, egyesével: „Honlap”) használja; termékek vagy szolgáltatások Ön általi beszerzésével vagy termékek vagy szolgáltatások Öntől történő beszerzéseinkkel kapcsolatban megszerzett információk; az Ön állásjelentkezésével vagy foglalkoztatásával összefüggésben szerzett információk; az Ön által felkeresett rendezvényekről származó információ; továbbá mobil alkalmazásaink.

Az általunk gyűjtött adatok típusa

A jelen Adatvédelmi szabályzatban használt „személyes információ” kifejezés egy adott személyt azonosító vagy személyazonosítására alkalmas információt jelent. Az anonimizált vagy személyazonosításra alkalmatlanná tett, vagy egyes esetekben nyilvánosan elérhető információ nem tartozik a személyes információ körébe.

Személyes információkat gyűjthetünk: Öntől (pl. termék vagy szolgáltatás megrendelése, nyomtatvány kitöltése, kapcsolatba lépés, fiók regisztrálása, álláspályázat vagy hírlevélre előfizetés alkalmával); az Ön munkáltatójától; nyilvánosan elérhető adatokból; továbbá automatikus eszközök segítségével, amikor Ön bármely Honlapon felkeresi vagy használja termékeinket vagy szolgáltatásainkat, vagy az általunk elhelyezett online hirdetésekkel interakcióba lép.

Az alábbiakban bemutatunk néhány példát az Öntől gyűjtött adatokra és azok felhasználási módjára:

Fiók regisztrálása – Fiók létrehozásakor begyűjthetjük az Ön nevét és kapcsolattartási adatait. Emellett információt gyűjtünk az Ön által a fiókba történt bejelentkezést követően végrehajtott cselekményekkel kapcsolatban. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy felhasználóinknak a fiókkal kapcsolatos funkciókat biztosítsuk. A fiókok segítségével lehet a megrendeléseket követni, a segítségnyújtási kéréseket követni, [ide kerülnek a fiókok egyéb céljai].

Hang- és videofelvételek– Begyűjthetjük az Ön által benyújtott, ingatlanunk megfigyelőkamerái segítségével vagy a támogató hívásaink során rögzített hang- és képi információkat. Az Ön által benyújtott felvételeket a beleegyezése alapján használjuk fel. Jogos érdekünk fűződik ingatlanjaink biztonságának, valamint termékeink és szolgáltatásaink minőségének biztosításához.

Ügyfélinformációk – Begyűjtjük ügyfeleink és alkalmazottaik nevét és kapcsolattartási információit, akikkel kapcsolatba kerülhetünk. Ezt az információt az ügyféllel létrejött szerződésünk teljesítése érdekében feldolgozhatjuk. Jogos érdekünk fűződik továbbá az ügyfeleinkkel történő érintkezéshez, valamint a szokásos üzletvitelre – pl. projektekre, szolgáltatásokra, számlázásra – vonatkozó kommunikációhoz.

Vevőtámogatás/visszajelzés – Ha visszajelzést ad nekünk vagy támogatásért fordul hozzánk, a válaszadáshoz gyűjtjük az Ön nevét és e-mail címét, valamint az Ön által megküldött egyéb tartalmat. Ha ügyféltámogatásért fordul hozzánk, előfordulhat, hogy tájékoztatást kérünk az Ön számítógépéről vagy a megoldandó problémákról. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megkapjuk az Ön visszajelzését vagy problémáit és eljárjunk azzal kapcsolatban. Bizonyos körülmények között az ilyen információt a szerződés teljesítése érdekében feldolgozhatjuk.

Távoli információ – Amikor Honlapjainkat vagy mobil alkalmazásainkat használja, begyűjthetjük az Ön elhelyezkedésére vonatkozó információt az Ön eszközének GPS, Wi-Fi illetve cellás technológiájából az Ön elhelyezkedésének meghatározása érdekében. Jogos érdekünk fűződik felhasználóink megértéséhez és testreszabott szolgáltatások nyújtásához. Bizonyos összefüggésekben csak akkor gyűjtjük be a földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó információt, ha ehhez hozzájárul.

Webes interakciók – Honlapjaink és az azok útján nyújtott szolgáltatásaink használata során sütik és hasonló technológiák használatával automatikusan gyűjthetünk információkat, többek között a következőkről:

 • böngészőjének és operációs rendszerének típusa;
 • az Ön által megtekintett honlapok;
 • az Ön által kattintott linkek;
 • IP-címe;
 • az a helyszín, ahonnan eléri a honlapunkat;
 • honlapunk felkeresésének dátuma és időpontja;
 • internetszolgáltatója;
 • az Ön által a Honlapunkra érkezés előtt felkeresett honlap;
 • a honlapon belül az Ön által kattintott linkek;
 • a honlapon megtekintett oldalak;
 • termékünk(termékeink) illetve honlapunk(honlapjaink) útján lebonyolított egyes keresései/lekérdezései; valamint
 • a mobil eszközök azonosítói, pl. IMEI és eszközazonosító.

Jogos érdekünk fűződik a honlapunk hatékony üzemeltetéséhez, hálózataink figyelemmel kíséréséhez, és honlapjaink látogatóinak figyelemmel kíséréséhez. A jogszabályban előírt esetekben harmadik felek sütijeinek és hasonló követési technológiák használatát a beleegyezésétől tesszük függővé.

Mobil eszközök – Mobil alkalmazásaink felhasználói esetében mobil elemző szoftvert vehetünk igénybe. A szoftver rögzíthet olyan információkat, mint pl. az alkalmazás használatának gyakorisága, az alkalmazáson belül előforduló események, összesített használat, teljesítményadatok, vagy az alkalmazás letöltésének forrása. Jogos érdekünk fűződik az egyedi látogatók azonosításához és annak megismeréséhez, hogy miként lépnek interakcióba velünk a felhasználók mobilkészülékeiken.

Hírlevelek – Amikor feliratkozik egy levelezőlistánkra, begyűjtjük az Ön e-mail vagy postacímét. Ha hírlevelet kap tőlünk, bizonyos eszközökkel rögzíthetünk adatot arról, hogy mikor nyitja meg üzenetünket, kattint-e az abban található linkekre vagy szalaghirdetésekre és mikor vásárol. Jogos érdekünk fűződik a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó információk megosztásához és annak megismeréséhez, hogy Ön hogyan lép interakcióba az Önnek küldött közléseinkkel. Bizonyos körülmények között információgyűjtésünk az Ön beleegyezésén alapul.

Online üzenőfal – Ha Ön az általunk vagy mások által biztosított üzenőfalat használja, az Ön által elküldött bármilyen információt mások is begyűjthetik és felhasználhatják. Nem vagyunk kötelesek a nyilvános üzenőfalak figyelemmel kísérésére, és nem vállalunk felelősséget az ilyen üzenőfalra kihelyezett információk biztonságáért vagy titkosságáért. Az Ön üzenőfalakon elhelyezett információk általunk történő felhasználása az Ön beleegyezésén alapul.

Megrendelés benyújtása – Amikor megrendelést nyújt be, gyűjtjük az Ön nevét, számlázási címét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát és hitelkártya-számát. Az Ön információit a termékeink vagy szolgáltatásaink szállítására vonatkozó szerződés teljesítése érdekében használjuk fel.

Foglalkoztatás – Ha Ön álláshirdetésre jelentkezik vagy munkavállalónkká válik, a jelentkezés feldolgozásához vagy a köztünk létrejövő munkaszerződés teljesítéséhez szükséges személyes információkat gyűjtünk. Ezek között lehet többek között az Ön adóazonosító jele, születési ideje, egyes országokban az Ön vallása. Adott beosztásra történő jelentkezésének értékeléséhez gyűjthetjük a képzettségére vagy korábbi tapasztalatára vonatkozó adatokat, vagy kifizetés vagy térítés céljából az Ön bank- vagy hitelszámla-számát. Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy ujjlenyomat-beolvasásból származó algoritmust gyűjtünk vagy biometrikus vagy hasonló információt gyűjtünk a munkaszerződés teljesítése érdekében. Biztonsági célokból a társasági rendszerek munkavállaló általi használatát is figyelemmel kísérhetjük. Biztonsági célból továbbá adott helyszínen videokameráink is lehetnek.

Az állásjelentkezésre vonatkozó információkat Honlapon keresztül közvetlenül, személyesen vagy e-mailben is gyűjthetjük. Ha Ön kaliforniai (USA) lakos, kérjük, olvassa el a Honlapok álláslehetőségek oldalán elhelyezett Állásjelentkezők személyes adatainak gyűjtésére vonatkozó kaliforniai értesítést, amely itt is elérhető.

Munkaszerződésünk teljesítéséhez, vagy az Önnel kötendő szerződés előkészítéséhez jelenlegi munkavállalóinkra vonatkozó információkat is felhasználunk. Egyes összefüggésekben jogszabály is kötelez munkavállalóink információinak begyűjtésére. Emellett jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön információinak felhasználásával hatékony személyzeti és munkatársi működést biztosítsunk.

Személyes adatainak felhasználása és feldolgozása

A fent vázolt célokon túlmenően a Társaság különféle okokból gyűjtheti az Ön személyes adatait.

A használati vagy webszerver naplókban gyűjtött információk segítséget nyújtanak a következőkhöz: az Ön által felkeresett Honlapok adminisztrálása; az Ön által vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz nyújtott segítség; a Honlapok és azok tartalmának védelme nem rendeltetésszerű használat ellen; valamint a felhasználói élmény javítása.

Személyes információit belső üzleti céljainkra felhasználhatjuk, ezen belül például egy Önnel folytatott ügylet teljesítésére. Az ilyen információkat különféle egyéb üzleti okból is használhatjuk, például:

 • termékeink és szolgáltatásaink Önnek történő terjesztésére vagy hírlevél küldésére;
 • az Ön felhasználói fiókjának létrehozására;
 • társvállalataink vagy külső üzleti partnereink nevében megkereshetjük Önt az érdeklődésére számot tartó ajánlattal;
 • megkérdezhetjük Önt a társaságunkkal, a Honlapokkal, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatairól;
 • lehetséges csalárd ügyletek elleni védelem vagy ilyenek azonosítása;
 • reklámozásunk hatékonyságának meghatározása;
 • a MiTek Egyetemre történő regisztráció lehetővé tétele; valamint
 • a Honlapok adminisztrációja, Honlapjaink forgalmának felmérése, a Honlapok és szolgáltatásaink karbantartása és javítása, valamint összesített trendek elemzése.

Emellett a Honlap és a termék felhasználására vonatkozó statisztikai adatokat is használhatjuk termékeink fejlesztése és javítása céljára.

Amikor Ön értékesíteni kívánt gépre vonatkozó hirdetést ad fel Honlapunkon, kérhetünk Öntől kapcsolatfelvételi adatokat (pl. név és e-mail cím), hogy a hirdetéssel kapcsolatban a Honlapon keresztül el lehessen Önt érni.

Az általunk gyűjtött személyes információkból következtetéseket vonunk le, e következtetéseket ugyanarra a célra használjuk, mint amire az információt gyűjtöttük.

Honlapunk használatával és személyes információinak egyéb megadásával Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az információt a fentiekben vázolt üzleti és jogi célokra használjuk.

Személyes adatainak megosztása

Személyes adatait megadhatjuk társvállalatainknak vagy olyan nem kapcsolt harmadik feleknek, akiknek belső üzleti céljaink teljesítésére megbízást adtunk, pl. e-mail szolgáltatók, platform hoszting szolgáltatók, fizetési szolgáltatók, beszállítók, munkavállalói juttatások szolgáltatói, tanácsadók, üzleti partnerek, valamint a nevünkben eljáró egyéb termékszállítók és szolgáltatók. Erre a következőkhöz lehet szükség: az általunk kínált termékek és szolgáltatások biztosítása vagy támogatása, az Önnel kötött megállapodásunk teljesítése, tartalom- és technológiaszolgáltatók felé fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése, az üzleti vagyon átruházásával összefüggésben, vagy amennyiben ezt jogaink vagy tulajdonunk védelmében szükségesnek ítéljük. Az Ön személyes információit kezelő vagy ahhoz hozzáférő harmadik feleknek vagy társvállalkozásoknak előírjuk, hogy az információt a jelen Adatvédelmi szabályzat szerinti kötelezettségvállalásainknak megfelelően használják fel.

Ha társaságunkat, üzleti tevékenységünket vagy vagyonunkat másik társaság megszerzi vagy meg kívánja szerezni, e társasággal már a tárgyalási szakaszban is megosztunk információkat.

Emellett közzétehetünk személyes információkat a jogszabályok betartásához szükséges mértékben, például idézés vagy egyéb jogi folyamatok teljesítése érdekében, vagy ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy jogaink védelmében, az Ön vagy mások biztonsága érdekében, csalás kivizsgálásához vagy állami kérelem teljesítéséhez erre szükség van.

Bizonyos információkat közzétehetünk: Ha Ön és miközöttünk vagy bármelyikünkkel kapcsolatban peres eljárást vagy egyéb szabályozási eljárást kell indítanunk vagy ilyenben védelmünket kell ellátnunk; vagy ha úgy véljük, hogy ilyen közzétételre szükség van ahhoz, hogy azonosítsunk, megkeressünk olyan személyt vagy pert indítsunk olyan személy ellen, aki esetleg valamelyik Honlapunk Felhasználási feltételeit megszegte vagy (akár szándékosan, akár nem) jogaink vagy tulajdonunk, egyéb Honlapok felhasználói vagy bármely olyan személy sérelmét vagy zavarását okozhatja, aki számára e tevékenység ártalmas lehet.

Egyes esetekben az általunk megbízott harmadik fél adminisztrátorok gyűjthetnek állásjelentkezési információkat, akik kizárólag a nekünk nyújtandó szolgáltatások céljából jogosultak az Ön által megadott információk feldolgozására.

Megkérdezhetjük, hogy szeretnék-e, ha a jelen szabályzatban máshol nem ismertetett, nem kapcsolt egyéb harmadik felekkel megosszuk-e az Ön információit.

Személyes adatainak védelme

Ha az Ön személyes információit gyűjtjük vagy felhasználjuk, szeretnénk, hogy az információ megbízható, pontos, teljeskörű legyen, időben érkezzen, és tervezett felhasználása szempontjából releváns legyen. Ennek megvalósítása érdekében lehetőséget biztosítunk a magánszemélyeknek, hogy adataikhoz hozzáférjenek, adataik helyesbítését vagy törlését kérjék. Egyes esetekben korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk az Ön kérését, ha jogszabály ezt megengedi vagy előírja, vagy ha nem tudjuk megfelelően azonosítani Önt.

Ha személyes információihoz hozzá kíván férni, azok helyesbítését vagy törlését kéri vagy törölni kívánja fényképét a profiljáról, jelentkezzen be fiókjába vagy a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon keressen meg minket.

Hozzáférés és integritás

Személyes információjához a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti megkeresésünkkel kérhet hozzáférést. A jog által előírt mértékben kérésre észszerű hozzáférést biztosítunk Önnek a rendelkezésünkre álló információiról, hordozható formában.

Kérjük, hogy személyes információit tartsa naprakészen, annak bármilyen változtatását hajtsa végre vagy arról értesítsen.

Egyes munkavállalói személyes információkat a Workday alkalmazásban közvetlenül lehet frissíteni.

Termékeinkre, szolgáltatásainkra vonatkozó e-mail üzeneteinkre, friss híreinkre, hirdetményeinkre és beszámolóinkra vonatkozó ügyfélpreferenciáinak frissítéséhez az egyes e-mail közlésekben megtalálható, a preferenciákra mutató linkre kattintson.

Ha úgy véli, hogy összefüggésében pontatlan, nem teljeskörű, nem időszerű vagy tervezett felhasználása szempontjából nem releváns személyes információval rendelkezünk Önről, megkeresésben kérheti az adott információ helyesbítését, frissítését vagy törlését. Az összefüggésnek megfelelő észszerű lépéseket teszünk a pontatlan vagy nem teljeskörű információ helyesbítése, vagy a nem időszerű vagy irreleváns információ törlése érdekében, amennyiben Ön észszerűen demonstrálja, hogy az információ pontatlan, nem teljeskörű, nem időszerű vagy tervezett célja szempontjából nem releváns. Ilyen kérésekkel összefüggésben a vonatkozó esetben betartjuk a jogszabályi előírásokat.

Fenntartjuk a jogot a következőkre: (1) az Ön személyazonosságát igazoló észszerű információt kérni és beszerezni Öntől; (2) az információ helyesbítéséhez vagy frissítéséhez szükséges információt kérni és beszerezni Öntől; (3) a kérést elutasítani illetve figyelmen kívül hagyni, ha megállapítjuk, hogy ilyen kérésre ismételten sor kerül vagy egyébként nem jóhiszemű; és (4) az Ön kérése nyomán nem járunk el, ha az (1) vagy (2) pontban körülírt információt észszerűen nem adja meg. Kérésére időben válaszolunk.

HR-célú adatok

A munkavállalók és jelentkezők személyes információt addig őrizzük, amíg arra szükség van jogi kötelezettségeink teljesítése, jogviták rendezése, valamint megállapodásaink végrehajtása érdekében.

Választás

Általánosságban kötelesek vagyunk az Ön személyes információit felhasználni az Önnel folytatott kommunikációnkhoz és mindennemű tranzakció vagy utasítás feldolgozásához. Más tekintetben Ön megválaszthatja, hogyan használjuk fel az Ön információit, hogy kommunikáljunk-e Önnel, és ha igen, milyen formában. Személyes információinak felhasználása vagy közzététele ellen a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti megkeresésünkkel emelhet kifogást.

Ha azt szeretné, hogy belső üzleti céljainkra többé ne használjuk fel az Ön személyes információt vagy az előzetesen ehhez megadott beleegyezését visszavonná, a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint igényelheti, hogy e tevékenységgel hagyjunk fel (opt-out). A lemondásra irányuló kérését a jogszabály által előírt esetben, és még számos, jogszabályban elő nem írt esetben is teljesítjük. Előfordulhat, hogy nem teljesítjük kérését, ha az Ön személyes információinak további használatára szükség van, például ha jogszabály előírja a személyes adatainak megadását, vagy peres eljárás, vizsgálat céljából vagy egyéb jogi vagy üzleti célból igényeljük személyes információinak használatát. Emellett az Önről gyűjtött információk kizárólag belső felhasználásra szükségesek lehetnek, például statisztikai elemzések és megfelelési okból, a jogszabály által megengedett mértékben.

Általánosságban csak az Ön (opt-in) beleegyezésével küldünk Önnek promóciós e-mail vagy SMS üzenetet. Promóciós e-mail üzeneteinket az azokkal összefüggésben, többek között a kapott e-mail láblécében megadott utasítások követésével, vagy adatvédelmi tisztviselőnk megkeresésével állíthatja le, a következő címen: privacyservices@mii.com

Egyes országokban, ha Ön egy vevő munkavállalója és munkaviszonya keretében használja termékeinket ill. szolgáltatásainkat, e-mailben kéretlen marketingüzeneteket küldhetünk Önnek, ha munkáltatója az Ön nevében beleegyezett a tőlünk érkező e-mail kommunikáció fogadásába, vagy megengedte, hogy közvetlenül Önnel kapcsolatba lépjünk és megszerezzük beleegyezését a marketingüzenetek fogadásához.

A jogszabály által megengedett esetben a véleményünk szerint az Ön érdeklődésére számot tartó kéretlen ajánlatokat vagy termékinformációt küldhetünk Önnek e-mailben. A promóciós postai üzeneteket adatvédelmi tisztviselőnk jelen Adatvédelmi szabályzatban ismertetett megkeresésével mondhatja le. A promóciós postai üzenetekben szerepelhetnek lemondási utasítások, amelyeket követve szintén lemondhatja a promóciós postai küldeményeket.

Emellett az adatvédelmi tisztviselőnket is megkeresheti, ha a továbbiakban nem kíván tőlünk promóciós e-mailt vagy postai küldeményeket kapni. Kérjük, adja meg kapcsolattartási adatait is, hogy adatvédelmi tisztviselőnk azonosíthassa Önt és teljesíthesse kérését. Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván tőlünk promóciós üzeneteket kapni, tiszteletben tartjuk ezen kérését. Azonban megállapodásunk teljesítése érdekében továbbra is küldünk Önnek a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos küldeményeket.

Törlés

Tipikus esetben a jelen szabályzatban felvázolt célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg az Ön személyes információit, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő vagy tesz lehetővé. Jogszabályban előírt eltérő időtartam hiányában az általunk esetleg gyűjtött biometrikus vagy hasonló információkat legkésőbb az azonosító adat gyűjtési céljának lejárati napjának első évfordulóján töröljük.

Egyes felhasználók jogosultak kérni a személyes információik törlését. Minden törlési kérelmet az adatvédelmi tisztviselőnek kell benyújtani. Az Ön adatainak törléséről dönthetünk akkor is, ha véleményünk szerint azok nem teljeskörűek, pontatlanok, vagy azok további felhasználása és tárolása ellentmond más magánszemélyek vagy harmadik felek felé fennálló kötelezettségeinknek. Személyes információk törlésekor azokat eltávolítjuk aktív adatbázisunkból, azonban olyan archívumokban megmaradhatnak, amelyekből nem praktikus vagy lehetséges azokat törölni. Emellett személyes információit szükség szerint megőrizhetjük jogszabályi kötelezettségeink teljesítése, jogviták rendezése, illetve bármely megállapodásunk végrehajtása érdekében.

Személyes adatainak védelme

Az Ön személyes információinak védelme fontos számunkra.

A személyes információk relatív kockázatát és jellegét figyelembe véve általánosan elfogadott biztonsági szabványokat követünk az információk belső és kívülállók általi elvesztése, helytelen felhasználása, manipulálása, jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, megsemmisítése vagy közzététele elleni védelmet biztosító észszerű és helyénvaló fizikai műszaki és adminisztratív óvintézkedések alkalmazásával.

Sajnos azonban a személyes információk internetes továbbítása esetén mindig felmerül bizonyos kockázati elem. Abban az esetben, ha a jogszabályi előírások szerint az Ön személyes információinak megsértéséről kell Önt tájékoztatnunk, ez a tájékoztatás történhet elektronikusan, írásban vagy telefonon, ha ezt jogszabály lehetővé teszi.

Jelszavainak és fiókadatainak titkos kezeléséért Ön felel. Tudjon róla, hogy kéretlen telefonhívásban vagy e-mail üzenetben soha nem kérjük az Ön jelszavát.

Elérhetőségünk

Az Adatvédelmi szabályzatra, személyes információinak általunk végzett gyűjtésére vagy felhasználására vonatkozó kérdéseivel, aggályaival vagy kéréseivel forduljon hozzánk:

Postai úton:

Adatvédelmi tisztviselő
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
Egyesült Királyság

E-mailben a következő címen: privacyservices@mii.com

A következő honlapon: https://privacyportal-uk-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/bf36bd66-b8be-4b31-aa89-d28ff573db1e.html

Díjmentesen hívható +1 (888) 914-9661 telefonszámunkon, kérjük, használja a PIN 425 782 kódot

Ha olyan, megoldatlan adatvédelmi vagy a személyes adatok felhasználására vonatkozó aggálya van, amelyre nem adtunk kielégítő választ, kérjük, forduljon (térítésmentesen) amerikai székhelyű vitarendezési szolgáltatónkhoz a következő címen: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. A munkavállalók a következő eljárásokat kövessék:

Ha válaszunkkal nem elégedett és Ön az Európai Unióban van, jogosult a helyi adatvédelmi hatósághoz panaszt benyújtani.
Az Adatvédelmi szabályzatra, személyes információinak általunk végzett gyűjtésére vagy felhasználására vonatkozó kérdéseivel, aggályaival vagy kéréseivel forduljon hozzánk:

HR-célú adatokat illető adatvédelmi aggályok kezelési eljárása

Az adatvédelmi pajzs alapelveinek megfelelően elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatait illető aggályainak kivizsgálása és gyors megoldása mellett. Ebből a célból eljárást dolgoztunk ki az adatvédelmi aggályok kezelésére. Ezzel az eljárással kívánjuk az Ön adatvédelemmel kapcsolatos aggályait és adatvédelmi gyakorlatunkat megoldani.

A MiTek bátorítja a munkavállalók, a HR és egyéb vezető munkatársak közötti szabad és nyílt kommunikációt. A MiTek munkavállalói felelősek azért, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos bármely aggályukról vagy megítélésük szerint a személyes információk nem rendeltetésszerű használatát megvalósító magatartásról beszámoljanak. A legtöbb eseményt minimális zavar árán, hatékonyan lehet kezelni, ha haladéktalanul bejelentik. A munkavállalói jogvitákra vagy a személyes információk felhasználására vonatkozó panaszokra a következő eljárás alkalmazandó:

 • Az a munkavállaló, akinek a személyes információk MiTek által használatával vagy esetleges adatsértéssel kapcsolatos aggálya van, értesítse felettes képviselőjét. Ha a munkavállaló európai üzemi tanács vagy szakszervezet tagja, az ott kijelölt sérelmi eljárást kell követnie. Ha a munkavállaló úgy érzi, nem helyénvaló az eseményt megvitatnia felettesével vagy a felettes a panasz tárgya, a munkavállaló az ilyen viselkedést/aggályt bejelentheti HR képviselőjének vagy a vezetőség bármely más tagjának. A munkavállalókat a MiTek nyitott ajtó szabályzatának alkalmazására bátorítjuk. Emellett súlyosabb probléma esetén rendelkezésre áll az etikai és megfelelési forródrót: a díjmentesen hívható 800-261-8651 telefonszám vagy a www.brk-hotline.com cím.
 • Az a vezetőségi munkatárs, aki bármilyen adatsértésről vagy a személyes információk nem rendeltetésszerű használatának minősülő viselkedésre vonatkozó panaszról szerez tudomást, haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt a privacyservices@mii.com címen. Ennek elmulasztása akár a munkaviszony megszüntetéséig terjedő fegyelmi eljárást eredményezhez.
 • Ha egy jelentkező úgy véli, a személyes információk nem rendeltetésszerű használatát figyelte meg vagy adatai sérültek, haladéktalanul értesítse az adatvédelmi tisztviselőt a privacyservices@mii.com címen. A panasz legyen a lehető legkonkrétabb, és általában tartalmazza az érintett személyek és esetleges tanúk nevét.

A személyes információk nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó bejelentéseket és panaszokat haladéktalanul, objektívan, részrehajlás nélkül kivizsgáljuk. A MiTek a lehetséges mértékben bizalmasan folytatja a vizsgálatot. Az ilyen ügyekre vonatkozó információk közzététele a feltétlenül szükséges körre és mértékre korlátozódik az érintett személyek jogaival, valamint a MiTek kivizsgálási kötelezettségével összhangban. Ha a MiTek megállapítja a személyes információk jogellenes felhasználását, haladéktalan korrekciós lépéseket tesz a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az a munkavállaló, aki úgy véli, ellene retorziót alkalmaznak, haladéktalanul keresse meg a HR képviselőt, felettesét vagy a MiTek vezetőségének egy másik tagját, hogy aggályait haladéktalanul alaposan megvizsgálhassák. A jogellenes megtorlásban részes munkavállaló akár a munkaviszony megszüntetéséig terjedő fegyelmi eljárás vonatkozik.
A helyi adatvédelmi szervek, üzemi tanácsok és az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának megkereséseit, valamint a helyi adatvédelmi szervektől, üzemi tanácsoktól, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumától vagy egyéb helyi, regionális vagy szövetségi szervektől érkező panaszokat haladéktalanul közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz kell irányítani a privacyservices@mii.com címre.
Az egyes fenti esetekben a beadvány kézhez vételétől számított negyvenöt (45) napon belül válaszolunk, minden tőlünk telhetőt megteszünk az aggályok kezelése érdekében.

Az EU-ban működő munkavállalók jogosultak a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulni abban az esetben, ha belső eljárásaink révén nem lehet megoldásra jutni, vagy ha független megoldási mechanizmust kívánnak igénybe venni. Az Ön joghatósága szerinti adatvédelmi hatóságot a következő címen keresheti meg: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Adattovábbítás más országba

Előfordulhat, hogy személyes adatait az Ön országán kívül található rendszereken tároljuk és dolgozzuk fel. Emellett továbbíthatjuk személyes információit olyan országba, amely nem az Ön lakhelye szerinti országéval azonos szintű védelmet garantál. Személyes információinak átadásával Ön beleegyezik az ilyen adattovábbításba.

Azonban az adattovábbítástól vagy a tárolás és feldolgozás helyétől függetlenül vannak eljárásaink és ellenőrzéseink a személyes információk jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott alapelveknek, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő védelmére.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban lakó személyek személyes információinak az Egyesült Államokban történő kezelésére vonatkozó adatvédelmi pajzs szabályzattal rendelkezünk. A szabályzatot itt találja. Ha az adatvédelmi pajzs szabályzat az Ön személyes információira vonatkozik, az ilyen személyes információ tekintetében az adatvédelmi pajzs szabályzat és a jelen adatvédelmi szabályzat egymásnak ellentmondó rendelkezései közül az adatvédelmi pajzs rendelkezéseit kell alkalmazni.

Harmadik felek alkalmazásai és honlapjai

Felhívjuk a figyelmet, hogy Honlapjaink és termékeink tartalmazhatnak mások által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket, akik a miénktől eltérő adatvédelmi gyakorlatot folytatnak. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik az ilyen linkek útján Öntől gyűjtött vagy az ilyen linkek igénybe vétele révén Ön által elért honlapokon megadott információkra. Nem tartozunk felelősséggel a Honlapokkal kapcsolódó vagy egyéb, nem általunk tervezett és fejlesztett honlapok tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért. Személyes információinak megadása előtt hasznos a józan ész alkalmazása és az egyes felkeresni kívánt honlapok adatvédelmi gyakorlatának megismerése.

Sütik és átlátszó GIF fájlok

Sütik

A süti („cookie”) az Ön eszközére küldött kisméretű szövegfájl, amely egy termék vagy honlap használatára vonatkozó korlátozott információk tárolására szolgál.

Mi, valamint szolgáltatóink és megbízható partnereink sütik és hasonló technológiák segítségével nyújtunk Önnek bizonyos funkciókat, például így adunk hozzáférést a biztonságos bejelentkezési területekhez, és megkíméljük Önt attól, hogy a termékek vagy honlapok űrlapjaiba újra és újra be kelljen vinni adatait. Emellett arra is használhatjuk a sütiket vagy hasonló technológiákat, hogy termékünk vagy honlapunk tartalmát testre szabjuk, vagy javítsuk a biztonságot és a felhasználói élményt, pl. elemezzük a Honlap forgalmát, a Honlap oldalait felkereső látogatók összes számát, javításokat hajtsunk végre, és demográfiai információt gyűjtsünk felhasználói bázisunk egészéről.

A Google, Inc. („Google”) vagy hasonló szolgáltató által biztosított elemzőeszközöket vehetünk igénybe. Az elemzőeszközök termékeink vagy honlapunk útján szolgálják ki a sütiket és összesített adatokat gyűjtenek a termék vagy honlap felhasználók és látogatók általi használatáról. Az így gyűjtött adatok lehetővé teszik az összesített felhasználói vagy látogatói tevékenység megértését és annak megismerését, hogy miként javíthatjuk termékünk vagy honlapunk kínálatát. Ezeket az adatokat kizárólag összesített alapon gyűjtjük és használjuk fel, egyéni felhasználó vagy látogató azonosítására nem.

Emellett harmadik felek által kínált marketing-automatizáló eszközöket is igénybe vehetünk (kérésre tájékoztatást adunk a konkrét céginformációkról). Ezek a társaságok a felhasználó vagy látogató érdeklődése és tevékenysége alapján profilt készítő sütiket szolgáltatnak. Az ilyen sütik útján gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy a felhasználók vagy látogatók számára konkrét szükségleteikhez és igényeikhez igazított információkkal, új cikkekkel és reklámokkal szolgáljunk.

A sütik használatát az egyéni böngésző szintjén szabályozhatja, ha azonban a sütik tiltását választja, Honlapjainkon vagy szolgáltatásainkban egyes jellemzők vagy funkciók használatát korlátozhatja. A Flash sütik kezeléséhez kattintson ide.

Termékeink és honlapjaink használatával Ön beleegyezik, hogy ilyen fajta sütiket elhelyezhetünk az eszközén.

Jelenleg nem ismerjük fel a követési mechanizmusokra vonatkozó automatizált böngészőjeleket, amelyek között lehet a „ne kövessen” utasítás.

Átlátszó GIF-ek

Vevőinknek és harmadik feleknek szóló e-mail és promóciós küldeményeink tartalmazhatnak „átlátszó” GIF-eket az e-mail kampány eredményeinek követése érdekében.

Jogosult a termékeink vagy holnapunk útján küldött sütiket és átlátszó GIF-eket elutasítani vagy kikapcsolni, bár ha így dönt, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók elérhetetlenné válnak.

Az e-mail üzeneten belüli GIF-eket ki tudja kapcsolni és e-mail kliensének súgó menüjében további tájékoztatást talál. A GIF-eket a böngésző beállításaiban is le tudja tiltani. Mivel a tiltás módja böngészőnként eltérő lehet, javasoljuk, hogy a böngésző súgó menüjében tájékozódjon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha böngészőjében és e-mail programjában nem állítja be a sütik és átlátszó GIF-ek tiltását, azzal jelzi beleegyezését azok fogadásába.

Reklámok lemondása

Reklámok lemondása

Egy vagy több külső féllel partnerkapcsolatban állva jelenítünk meg reklámokat Honlapjainkon és kezeljük a más honlapokon megjelenő reklámjainkat. Külső partnereink sütiket vagy hasonló technológiákat alkalmazhatnak arra, hogy az Ön böngészési tevékenysége és érdeklődése alapján ügyfeleiknek és más harmadik feleknek reklámot biztosítsanak. Ha az érdeklődésen alapuló reklámozást le kívánja mondani, egyes társaságok esetében ide (vagy, ha Ön az Európai Unióban van, ide) kattintva teheti ezt meg.

A Hálózati Reklámkezdeményezés tagjainak vagy a Digitális Reklámszövetség Online viselkedés-alapú reklámozás önszabályozó alapelveit aláírt reklámozók személyre szabott reklámüzeneteinek ebben a böngészőben vagy eszközben történő lemondásáról az adott szervezet lemondási lehetőségeinek ismertetőjéből tájékozódhat bővebben.

Itt találja a vonatkozó honlapok linkjeit:

Hálózati Reklámkezdeményezés: Lemondás böngészőben: https://www.networkadvertising.org/choices/

Digitális Reklámszövetség: Lemondás böngészőben: https://www.aboutads.info/choices/

Hálózati Reklámkezdeményezés és Digitális Reklámszövetség egyaránt: Lemondás alkalmazásban: https://youradchoices.com/appchoices

Mobil eszközének lehet olyan funkciója („Limit Ad Tracking” az iOS vagy “Opt Out of Interest-Based Ads” az Android operációs rendszerben), amelynek segítségével az alkalmazások által érdeklődésen alapuló reklámozás céljára történő adatgyűjtést lemondhatja, vagy értesítheti az érdeklődésen alapuló reklámozó társaságokat arról, hogy nem kívánja, hogy Önt kövessék. Amikor a személyre szabott reklámozást lemondja, előfordulhat, hogy a szolgáltatásokban továbbra is lát online reklámot vagy a mi reklámjainkat más honlapokon megpillantja.

Kaliforniai közzététel

Ez a szakasz a kaliforniai jog hatálya alá eső, a kaliforniai (USA) lakosok személyes információira vonatkozik, beleértve a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvényt („CCPA”).

Szabályzat változása

Adatvédelmi szabályzatunkat frissíthetjük adatkezelési gyakorlatunk, technológiánk, valamint a vonatkozó jog változásainak megfelelően. Amennyiben lényeges változtatást hajtunk végre, törekszünk arra, hogy erről érdemben értesítsük, például a változás hatályba lépésekor a honlapunkon található „adatvédelmi szabályzat” link mellett észszerű ideig felhívjuk erre a figyelmet. Minden korábbi változat érvénytelenné válik. Ezzel együtt arra bátorítjuk, hogy az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó legfrissebb információkat időről időre keresse fel ezen az oldalon.

A melléklet: Kaliforniai információ-megosztás közzététele

A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c), és 1798.140 szakasza úgy rendelkezik, hogy a társaságok kötelesek közzétenni, ha az alábbi kategóriákba tartozó információk alábbi kategóriáit gyűjtik, ellenérték ellenében továbbítják vagy valamely szervezet kaliforniai jog által meghatározott „üzleti céljára” továbbítja (vagy az elmúlt 12 hónap során ezt tette). Az Ön személyes adatait nem „adjuk el”. Felhívjuk a figyelmet, hogy miközben egy adott kategória be lehet jelölve, nem feltétlenül rendelkezünk Önről az e kategóriába tartozó információval. Például: ugyan munkavállalóink kifizetése során üzleti céljainkra továbbítjuk a bankszámlaszámokat (pl. közvetlen jóváírásnál), a Honlap „lépjen velünk kapcsolatba” oldalán kérdést benyújtó személyek bankszámlaszámát nem gyűjtjük és nem továbbítjuk.

Az általunk gyűjtött személyes információk kategóriái Üzleti célból a következők tudomására hozunk információkat
Azonosítók – ez lehet valódi név, alias, postacím, egyedi személyazonosító, online azonosító, e-mail cím, fióknév, társadalombiztosítási szám, vezetői engedély száma, útlevélszám vagy hasonló azonosító adat. • Reklámozó hálózatok
• Társ- vagy leányvállalatok
• Üzleti partnerek
• Adatelemző szolgáltatók
• Adatbrókerek
• Állami szervek, amennyiben az a jogszabályok betartása vagy jogellenes tevékenységek megelőzése érdekében szükséges
• Internet szolgáltatók
• Közös marketing partnerek
• Operációs rendszerek és platformok
• Egyéb szolgáltatók
• Fizetőrendszerek és pénzintézetek
• Szakmai szolgáltató szervezetek, köztük könyvvizsgálók és ügyvédi irodák
• Közösségi hálózatok
A személyes információknak a kaliforniai vevőnyilvántartási jogszabályban körülírt további kategóriái (kaliforniai polgári törvénykönyv § 1798.80(e) – ide tartozhat az aláírás, fizikai jellemzők vagy leírás, állami azonosító igazolvány száma, biztosítási szerződés száma, képzettség, bankszámlaszám, hitelkártya-szám, bankkártyaszám, egyéb pénzügyi információ, egészségügyi információ, egészségbiztosítási információ stb.
Védett jellegű adatok – ide tartozhat az életkor, nem, rassz, etnikai hovatartozás, fizikai vagy értelmi fogyaték stb.
Kereskedelmi információ – ide tartozhat a megvásárolt, megszerzett vagy figyelembe vett termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információ, vagy egyéb beszerzési vagy fogyasztási előzményekre vagy tendenciákra vonatkozó információ.
Biometrikus információ
Internetes vagy egyéb elektronikus hálózaton folytatott tevékenységre vonatkozó információ – ide tartozhat a böngészési előzmény, keresési előzmény, a személy valamely internetes honlappal, alkalmazással vagy reklámmal folytatott interakciójára vonatkozó információ.
Földrajzi helymeghatározási adatok
Hang-, elektronikus, vizuális, hő-, szag- vagy hasonló információ
Szakmai vagy munkaviszonnyal kapcsolatos információ
A fent felsorolt információk bármelyikéből közvetve levont következtetések